Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinai – nesišaipo...“

Richard de Bury „Philobiblon arba apie meilę knygoms“

Darbo laikas 2022–2023 m. m. : 

 

I–V:  7.45–16.15 val. (pietų pertrauka: 12.15–12.45 val.)
 

Biblioteka įkurta 1979 metų rugsėjo 1 dieną.

Bibliotekos vizija – mokymo ir mokymosi vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

 

Bibliotekos tikslai:

o    Siekti, kad biblioteka taptų aktyvia ugdymo proceso dalyve;
o    Palaikyti ir plėtoti mokyklos keliamus tikslus;
o    Sudaryti sąlygas asmenybei tobulėti.

 

Bibliotekos uždaviniai:

o  Formuoti funkcionalius bibliotekos dokumentų fondus, atitinkančius mokyklos ugdymo proceso poreikius, mokytojų ir moksleivių interesus;

o    Vykdyti informacijos sklaidą, susijusią su ugdymo procesu;

o    Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus;

o    Ugdyti kultūrinį ir socialinį sąmoningumą.

 

Bibliotekos veiklos turinys:

o    Komplektuoja ir tvarko dokumentų fondą;

o  Aptarnauja skaitytojus: išduoda knygas, teikia visokeriopą pagalbą ieškantiems informacijos, vykdo bibliografinių žinių sklaidą, rengia literatūros parodas, informuoja mokyklos bendruomenę apie naujai gaunamus dokumentus, dalyvauja įvairiuose projektuose ir t.t.

o    Tęsia MOBIS programos diegimą.

 

Bibliotekos veiklos dokumentai: 

o Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka 

o 2022 metais įsigytų vadovėlių ataskaita   

o Bibliotekos fondo apskaitos tvarka

 

                     Bibliotekos vedėja Audronė Tumulienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos