Pasibaigus pirmam mokslo metų pusmečiui, 1c klasės mokiniai kartu su mokytojomis Asta Jatužiene, Aldona Mikolaitiene, Rasute Rageliene bei Aušra Lazdauskiene sukvietė savo tėvelius bei senelius į diskusijų forumą ,,Mokslo sriuba“. Viskas vyko per žaidimą. Kai mokiniai pateko į savo sukurtą pasaulį, kuriame susitapatino su personažais ir susidūrė su personažų problemomis, jie suprato, kaip jiems gali padėti.

Išmaniųjų akademikų grupės nariai pristatė savo atliktą Etwining projekto ,,Pats patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau" integruotą STEAM veiklą ,,Jausmų pasaulis“. Su dailės mokytoja Aušra Lazdauskiene mokėsi pažinti savo jausmus, baimes, norus, poreikius, juos tyrė, vertino atlikdami kūrybinį darbą „Nupiešk priešingą jausmą - blogį paversk gėriu“. Apibendrindami mokiniai nusprendė, kad visi jausmai yra geri ir reikalingi, tik mūsų reakcijos yra tinkamos arba ne. Raganaičių grupės atstovės norėjo išvirti magišką sriubą, bet reikėjo „atkoduoti“ prieskonių dėžutes, t.y. atlikti įvairias užduotis, pvz. sudaryti raganaičių pievos gyventojų diagramą. Atspėti užduočių kodus padėjo išmanieji akademikai. Robostatų grupės narius motyvavo idėja – paspaudžia planšetėje programavimo mygtukus ir daiktas pradeda judėti. Mokiniai, vadovaujami mokytojos A. Jatužienės, atliko kūrybinius praktinius darbus su LEGO ir ieškojo problemos sprendimo. Jie galėjo sukurti „Lego“ transportą ir jį ,,atgaivinti“ WeDo programavimo dėka, o su robotų pagalba Photon programėle – „surinkti‘‘ pievoje gėles. Visų veiklų metu reikėjo planuoti darbo veiksmus, remiantis instrukcijos nurodymais testuoti roboto atliekamas funkcijas, jas pritaikyti, atsižvelgiant į norimą pasiekti rezultatą. Tai suteikė galimybę mokiniams būti kūrybiškais. Mokiniai stengėsi pagrįsti savo nuomonę diskutuodami, remdamiesi praktiniu patyrimu, dalijosi geromis idėjomis tarpusavyje, ugdė bendradarbiavimo kultūros įgūdžius ir savo gebėjimus pristatė tėvams. O tėvai pasidalijo savo nuotaikomis ir lūkesčiais. Pertraukėlių metu mokiniai kartu su muzikos mokytoja A. Mikolaitiene dainavo daineles apie mokyklą, o su šokių mokytoja R. Rageliene šoko ritminius šokius. Ši veikla - tai visas STEAM kompleksas, aprėpė gamtos mokslus, matematiką, technologijas, meną ir mokė mokinius kaip mokslo žinias galima pritaikyti sprendžiant realias problemas kasdien. Visos temos papildė mokykloje mokomų dalykų turinį. Tad šis diskusijų forumas ne tik pramoga, bet ir smagus pamokų tęstinumas.

Mokytoja Asta Jatužienė

© 2016. Visos teisės saugomos