Gegužės 4 d. mokyklos aktų salėje vyko 1 d klasės integruotas lietuvių kalbos, muzikos ir šokio renginys ,,Linksmosios raidelės“. Į renginį pirmokai pakvietė tėvelius , broliukus, sesutes. Linksmosios raidelės deklamavo, vaidino, šoko, dainavo ir truputį ginčijosi, nes kiekviena raidelė norėjo tapti raidžių vadu ir sėdėti soste.

Rašiklis padėjo raidelėms suprasti, kad jos visos yra svarbios ir reikalingos, o raidžių vadas yra žmogus. Vadinasi, nuo pačių pirmokų priklauso, kaip jiems sekasi ir seksis vadovauti raidėms savo sąsiuvinyje, knygelėje. Gegužės mėnesį minime motinos dieną, šeimos dieną. Todėl skambėjo dainelės ir patiems mylimiausiems ir brangiausiems – mamytei, tėveliui. Ne tik daineles, bet ir savo rankomis padarytus darbelius vaikai skyrė Jiems. Renginys praėjo sklandžiai, nuotaikingai. Už tai dėkojame muzikos mokytojai Aldonai Mikolaitienei ir šokio mokytojai Rasutei Ragelienei.

1d klasės mokytoja Violeta

© 2016. Visos teisės saugomos