2018–2019 m. m.

Metodinės tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Virginija Jeleniauskienė;

Sekretorė – Zita Januškevičienė;

Narės: Larisa Leonavičienė, Virgilija Skliutienė, Jūratė Krasauskienė, Aldona Mikolaitienė, Asta Purkėnaitė-Jokubauskienė.

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos