2022 m.

Finansinės būklės ataskaita: I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita: II ketvirtis

                Veiklos rezultatų ataskaita: I ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį: I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį: mokytojų, kitų darbuotojų: 2022-01-01.

 

 

 

2021 m.

2021 m. metinė ataskaita (metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis,                                                                                                                                                           IV ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį: mokytojų, kitų darbuotojų: 2021-09-01

               Vadovėlių įsigijimas 2021 metais (vadovėlių apskaita)

 

 

 Informaciją pateikė Zita Juškienė, vyr. buhalterė

© 2016. Visos teisės saugomos