2023 m.

                Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketvirtis

                Finansinės būklės ataskaita    II ketvirtis 

                Veiklos rezultatų ataskaita      II ketvirtis

                Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį:II ketvirtis

                Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketvirtis

                Finansinės būklės ataskaita   I ketvirtis 

                Veiklos rezultatų ataskaita    I ketvirtis

                Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį: I ketvirtis

 

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2022m.)

Finansinės būklės ataskaita: I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita: II ketvirtis

                Veiklos rezultatų ataskaita: I ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį: I ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį: mokytojų, kitų darbuotojų: 2022-01-01.

 

 

 

2021 m.

2021 m. metinė ataskaita (metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis, IV ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį: I ketvirtis, II ketvirtis, III ketvirtis,                                                                                                                                                           IV ketvirtis

Informacija apie darbo užmokestį: mokytojų, kitų darbuotojų: 2021-09-01

               Vadovėlių įsigijimas 2021 metais (vadovėlių apskaita)

 

 

 Informaciją pateikė Zita Juškienė, vyr. buhalterė

© 2016. Visos teisės saugomos