2019 m.

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018-12-31 duomenis).

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018-12-31 duomenis).

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-12-31).

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2019-03-22) (rengiamas).

Informacija apie darbo užmokestį: mokytojų, kitų darbuotojų.

 

 

 

 Informaciją pateikė Zita Juškienė, vyr. buhalterė

© 2016. Visos teisės saugomos