Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, ateitininkai ir jaunieji maltiečiai mokėsi savanorystės meno.

Spalio 21–22 d. mūsų mokyklos ateitininkų kuopa, vadovaujama  globėjos D. Kubilienės, ir Jaunųjų maltiečių būrelis (vadovė I. Jasiūnienė) dalyvavo Maisto Banko akcijoje. Rinkome Šv. Juozapo globos namų valgyklėlei „Betliejus“ ilgai negendančius maisto produktus.

Žmonės aukojo noriai, kiti neturėdami laiko aukojo pinigais. Prieš eidami į Maisto Banką, būsimieji savanoriai peržiūrėjo mokomąjį filmuką, kaip rekia elgtis, ką reikia žinoti, savanoriaujant Maisto Banke. Viena iš situacijų buvo kaip elgtis, kai žmogus paduoda pinigus. Taigi, paaukotus pinigus tučtuojau „paversdavom“ maisto produktais.

Abi dienas moksleiviai vieni kitus keisdavo kas valandą. Pirmą kartą savanoriavusiems moksleiviams buvo įdomu, tiek gerų įspūdžių jie nesitikėjo. O ir kiti savanoriai praktiškai pakartojo pamoką, kad  norint tapti savanoriu, būtinos dvi sąlygos: asmuo turi būti apsisprendęs skirti savo laiką visuomenei ir jos reikmėms, nesitikint jokio piniginio atlygio, ir antroji – asmuo turi atrasti kitą asmenį ar organizaciją, kuriai reikalinga savanorio pagalba.                                            

 Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos