Lapkričio 14–17 dienomis Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko pamokos, organizuotos pagal tęstinį projektą „Sveikos aplinkos kūrimas“, kuris skirtas formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projektas inicijuojamas ir finansuojamas iš Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Mokykloje vyko vyresniųjų klasių integruotos dalykų pamokos „Vandens įtaka žmogaus sveikatai“. Projekto dalyviai šįkart buvo 6–10 klasių mokiniai, kurie pamokų metu sėmėsi naudingos informacijos apie vandens vartojimą, įtaką, naudą ir jo trūkumo padarinius. Drauge su biologijos mokytoja D. Mitkiene vaikai visą savaitę atliko eksperimentus, kruopščiai skaičiavo suvartojamo vandens kiekį namuose – suvartojamas kiekis per parą, savaitę, mėnesį. Rezultatus ne tik apibendrino, bet ir susisteminę vaizdžiai pristatė klasės draugams – paruošė pateiktis ir lankstinukus. Į projekto veiklos savaitę mokinius įtraukė ir kitų dalykų mokytojai – matematikos mokytojos V. Aleliūnienė, Z. Vickuvienė, L. Leonavičienė, fizikos mokytoja V. Masilionytė, chemikas – E. Aleliūnas, informacinių technologijų mokytoja R. Šimkevičienė.

Darbo ir eksperimentų netrūko visą savaitę – dalykų mokytojai įtraukė vaikus į komandines užduotis, skatindami bendradarbiauti ir dalintis informacija tarpusavyje.

Mokiniai taip pat rinko informaciją apie žmogaus sveikatai daromą vandens įtaką ir jo sudėtį. Buvo paliestos ir jautrios bendražmogiškos temos – žmonių teisė į vandenį, diskusija, kodėl kai kuriuose pasaulio kampeliuose vanduo yra vertybė ar net prabangos ženklas.

Vyresnieji mokiniai gautus suvartojamo vandens kiekio rezultatus palygino su šalies ir netgi kitų šalių suvartojimo rezultatais. Išvadose vaikai džiaugėsi, jog mūsų šalyje vanduo nėra švaistomas, taigi, remdamiesi asmenine patirtimi, jie papasakojo ir pristatė vandens tausojimo ir taupymo pavyzdžių.

Projekto dalyviai džiaugėsi ir stebėjosi, kiek daug per savaitę sužinojo apie atsakingą vartojimą, kad įgijo dar daugiau supratimo ir atsakomybės šia tema. Džiugu, kad į kasdienį vandens vartojimą mokiniai pažvelgė rimtai ir atsakingai, patys skatindami šioje vartotojiškoje kultūroje stabtelėti, atsigręžti į save bei kitus, ir pasverti, kur elgiamės teisingai, o kur dar turime patobulėti. Tikimės, kad išmokome atsakingai vartoti ir taupyti mūsų senkantį, bet patį brangiausią gamtos išteklių, gyvybės nešėją – vandenį.

 Lietuvių k. mokytoja Renata Katilienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos