Ateitininkų federacija rudenį skelbė idėjų mugę Lietuvos ateitininkų kuopoms. Mano parašytas projektas „Ne šventieji puodus lipdo“ vienintelis iš Panevėžio miesto kuopų laimėjo konkursą. Projektas, finansuojamas IMMACULATA fondo (Vargdienių seserų fondo), tęsis 4 mėnesius: nuo sausio iki balandžio pabaigos.

Sausio 13 d., Laisvės gynėjų dieną, mūsų mokyklos ateitininkų kuopa pradėjo projektą „Ne šventieji puodus lipdo“ šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje. Moksleiviai meldėsi už Tėvynės didvyrius.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų globėja 
Dalia Kubilienė
 
© 2016. Visos teisės saugomos