Gruodžio mėnesį bibliotekos vedėja 6d klasės mokinius supažindino su G. Morkūno gyvenimu ir kūryba, akcentavo, kad tai vienas mėgstamiausių vaikų ir paauglių rašytojų, atkreipė dėmesį į didžiausią rašytojo svajonę – matyti skaitančius vaikus.

Pamokos metu gimė puiki mintis – plačiau susipažinti su visomis autoriaus knygomis: „Vasara su Katšuniu“, „Grįžimo istorija“, „Blusyno pasakojimai“, „Velniškai karštos atostogos“, „Iš nuomšiko gyvenimo“ ir „Traškančios žvaigždės“. Patys mokiniai pasirinko po vieną (iš šešių) rašytojo knygą ir visą mėnesį skaitė.

Sausio 18 dieną 6d klasėje vyko  atvira pamoka „Gendručio Morkūno kūrybos horizontai“, kurią vedė mokytojos O. Vaitkevičienė ir V. Andriulevičienė. Visoms grupėms buvo skirtos tos pačios  užduotys – pristatyti rašytoją, suformuluoti temą ir pagrindinę mintį, apibūdinti veikėjus, pasakyti savo nuomonę apie knygą, paaiškinti piešinio prasmę ir įtikinti klasės draugus, kad ši knyga pati įdomiausia ir pirmiausia ją (ir tik ją!) reikėtų perskaityti. Mokiniai stengėsi, todėl buvo gera ir įdomu klausytis samprotavimų apie rašytojo keliamas problemas, jų sprendimo būdus. Su jauduliu kalbėjo apie tėvų paliktus vaikus, patyčias mokykloje, nepagydomai sergančių vaikų svajones... Dauguma pripažino, kad rašytojo  knygos padės geriau pažinti save, savo elgesį, padės geriau suprasti ne tik draugus, bet ir tėvus. Deja, ne visiems vienodai pakluso meninė žodžio ir vaizdo raiška, o kai kuriems pritrūko kūrybiškumo, drąsos, pastangų.

Apibendrindamos pamoką, lietuvių kalbos mokytoja labai gerai įvertino Lauros, Vasarės, Benitos, Gerdos, Gabijos drąsiai , įtaigiai,  gražiai reiškiamas mintis ir įspūdžius, prasmingus pastebėjimus, o dailės mokytoja pasidžiaugė Vasarės, Klaido, Daugvydo, Gabijos, Darlinos, Lauros, Viltės S. informatyviais, kūrybingais ir kruopščiai iliustruotais darbais.

                                                                                        Bibliotekos vedėja Zita Januškevičienė

© 2016. Visos teisės saugomos