Mūsų mokykloje aktyviai veikianti Dievo Tarno kunigo Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopa šventė Vasario 16-ąją kiek kitaip nei anksčiau.

Po šv. Mišių Katedroje kartu su minia žmonių pasukome Laisvės aikštėn, kur dalyvavome iškilmingoje Vėliavos kėlimo ceremonijoje. Po minėjimo prie savivaldybės skubėjome į mokyklą. Čia, technologijų kabinete, ne tik gėrėme arbatą ir laukėme atvežant picų, bet susitikome ir su kuopos nariais Dominyka, Egle ir Augustinu, kurie dabar mokosi 12-oje klasėje 5-ojoje gimnazijoje. Atvyko ir studentė Austė Žukaitė, studijuojanti Vilniaus kolegijoje Pedagogikos fakultete lietuvių gestų kalbos vertimo specialybę. Moksleiviai žaidė susipažinimo žaidimus, kalbėjosi su vyresniaisiais ateitininkais, vaišinosi Mangirdo keptais keksiukais. Pasisotinę picomis, susidomėję klausėsi istorijų, kaip Austė tapo ateitininke, kaip atrado gyvąjį Dievą, kaip dalyvaudavo Panevėžio krašto ateitininkų rengiamose stovyklose. Pirmakursė studentė dalinosi patirtimi, kad dabar ji yra laiminga, nes specialybė, kurią tarsi pasirinko netyčia, yra įdomi, kad žmonės, su kuriais bendrauja – kurtieji ir neprigirdintieji, yra daug nuoširdesni nei jos žinomi sveikieji. Mažieji ateitininkai susidomėję klausinėjo, kaip pasakyti tą ar kitą žodį judesiu... 

Šventinė popietė buvo turininga ir įdomi, todėl laikas prabėgo nepastebimai. Prieš išsiskirdami visi pasižadėjo susitikti vyskupijos jaunimo dienose.  

Ateitininkų mintys apie Vasario 16-ąją: 

Labiausiai Vasario 16-ąją man patiko Laisvės aikštėje. Ten giedama Tautiška giesmė ir jos žodžiai priverčia kaskart susimąstyti apie žmones, gyvenančius nepriklausomoje Lietuvoje. Aš laiminga, kad mūsų Lietuva jau 99 metus laisva! Vasario 16-ąją mokykloje buvo irgi įdomu. Pažaidėme įvairių žaidimų, kurių ateitininkai išmoko vasaros stovyklose. Sužinojome, kaip būdami mūsų metų vyresnieji ateitininkai laukdavo tų stovyklų, skaičiuodavo net dienas iki stovyklos. Man Austės pasakojimai labai patiko. (Viktorija, 7c)

Mane labiausiai nudžiugino tai, kad dauguma panevėžiečių pasirinko atšvęsti Vasario 16-ąją ne prie televirzorių ekranų, bet nepatingėjo ateiti į bažnyčią, kur meldėmės už Tėvynę. O Laisvės aikštėje buvo keliama Trispalvė ir giedama Tautiška giesmė. Po to mūsų ateitininkų kuopa važiavo į mokyklą gerai praleisti laiko. (Ignas, 7c)

Labiausiai man patiko Austės prisiminimai, kaip ji važiuodavo į ateitininkų stovyklas. Taip pat patiko žaidimai, kuriems tikrai reikėjo pasukti galvą. (Agnė, 7c)

Vasario 16-osios dienos šventė Panevėžyje buvo išskirtinė. Iš bažnyčios į Laisvės aikštę ėjo labai daug žmonių. Jautėsi patriotiška dvasia. Buvo labai gera ir smagu. (Rokas S., 7c)

Ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

Nuotraukos GALERIJOJE–2017 m. žiema–Vasario 16-oji

© 2016. Visos teisės saugomos