Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai Kovo 11-ąją  šventė Katedroje, šv. Mišiose, dalyvavo Laisvės aikštėje vykusiame minėjime ir žygiavo į J. Balčikonio gimnaziją dalyvauti renginyje „Aš po Lietuvos dangum“.

Šioje gimnazijoje veikianti Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopa minėjo savo gyvavimo 10-metį, todėl suvažiavo beveik visos Panevėžio krašto kuopos. Papietavę moksleiviai ir jų globėjos aktų salėje žiūrėjo gimnazijos dramos būrelio paruoštą meninę kompoziciją apie Lietuvą. Vyskupo emerito J. Kaunecko ir kunigo A. Dauknio sveikinimai, Krašto pirmininkės ir J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos globėjos I. Bikulčienės įžanginis žodis kėlė daug teigamų emocijų. Įdomi monsinjoro A. Jurevičiaus paskaita „Garbingasis Teofilius Matulionis“ praplėtė visų ateitininkų supratimą apie šį iškilų žmogų.

Po arbatos pertraukėlės buvo teikiamos Jono ir Aldonos Čingų stipendijos. 4 mūsų kuopos nariai: Austė Žukaitė, Aistė Kaladinskaitė, Eglė Raicevičiūtė ir Augustinas Jatautas – gavo vardines stipendijas. Taip pat mūsų kuopa gavo vyskupo padėką bei piniginę premiją. Panevėžio krašto ateitininkų globėjoms buvo įteiktos simbolinės dovanėlės už darbą su kuopomis. Renginio pabaigoje visi ateitininkai, pasitelkę šiuolaikines technologijas, žaidė orientacinį žaidimą „Ar daug žinai apie LIETUVĄ? Ar tikrai ją PAŽĮSTI?“. Laikas prabėgo labai greitai.

Dabar atėjo mūsų kuopos eilė kviesti Panevėžio krašto ateitininkus į svečius. Šį pirmadienį visi projekto „Ne šventieji puodus lipdo“ dalyviai – ateitininkai – vyko į Naisius. Taigi, laukite tęsinio...

 

D. Kubilienė, Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja

© 2016. Visos teisės saugomos