Kovo 13-oji. Pirmadienis. 10 valanda ryto. Autobusas pajuda nuo Mykolo Karkos mokyklos Naisių link. Autobuse šurmuliuoja projekto „Ne šventieji puodus lipdo“ dalyviai – Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai bei svečiai iš Pandėlio šv. Onos kuopos ir Kauno Juozo Urbšio kuopos su savo globėjais. Kartu vyko ir Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkė I. Bikulčienė.

Aplankėme Naisių gyvenvietę ir Kryžių kalną. Naisiuose mus pasitiko gidė ir saulėta diena. Visi muziejai po atviru dangum labai tiko pasiilgusiems šiltų saulės spindulių ir gryno oro moksleiviams. Bene didžiausią įspūdį patyrėme žirgyne. Buvo galima paglostyti arklius, pamatėme ką tik atsivestą kumeliuką, drąsiausiems teko pajodinėti arkliais prižiūrint trenerėms. Po Naisių apsilankėme Kryžių kalne ir pastatėme kryžių nuo Panevėžio krašto ateitininkų.

Ši kelionė leido apjungti 5 ateitininkų principus: inteligentiškumą – ateitininkas turi domėtis daugeliu dalykų,  visuomeniškumu – žiūrėti visų bendro gėrio ir turi gerbti kitų teises ir laisvę, šeimyniškumu – geras šeimos narys (moksleiviai pirko namiškiams lauktuves), tautiškumu – būti geru lietuviu, ne tik mylėti Lietuvą, bet ir kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją. Katalikiškumu – ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, kaip Bažnyčia moko.

 D. Kubilienė, Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja

© 2016. Visos teisės saugomos