Kiekvieną pavasarį, per gavėnią, visoje Lietuvoje vyksta „Maisto banko“ akcija. Ši akcija vyko ir mūsų mieste. Ateitininkai džiaugėsi, kad gali įgyvendinti savo šūkį „Visa atnaujinti Kristuje“, dalyvaudami „Maisto banko“ akcijoje.

Mūsų mokyklos ateitininkai balandžio 8 d., šeštadienį, 5 valandas savanoriavo prekybos centre „IKI“ Dariaus ir Girėno gatvėje. Moksleiviai vieni kitus keitė kas dvi valandas. Ištvermingiausia buvo Gabrielė (5b) – savanoriavo 3 valandas. Kiekvieną kartą šios veiklos patirtis jauniesiems ateitininkams vis kitokia: žmonių veiduose galima buvo įžiūrėti ne tik šypsenas ir susirūpinimą, bet ir apmaudą. Daugelis moksleivius gyrė, bet atsirado manančių, kad šis darbas nereikalingas, nes turtėja tik prekybos tinklai. Tačiau savanoriai, žinodami, kad labdarą renka „Betliejaus“ valgyklai, laikėsi šauniai, nesiginčydavo, išklausydavo priekaištus, bet savo postų nepaliko.

Džiaugėsi ir mano širdis, kad anot K. Binkio „atžalynas auga“. Moksleiviams savanoriams dėkoju Sherry Anderson mintim: „Savanoriams nemokama ne todėl, kad jie beverčiai, o todėl, kad jie neįkainuojami.“

 Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos