Balandžio 21 dieną Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko baigiamoji  Žemės dienai skirto mėnesio renginių konferencija.

Visą mėnesį nuo kovo 20 dienos iki balandžio 21 dienos mokykloje vyko įvairūs renginiai, skirti Žemės dienai. Mėnesio veikla buvo pradėta iškeliant Žemės vėliavą ir supažindinant visų klasių mokinius su Žemės dienos istorija. Vėliau – mėnesio darbai nugulė į pamokas ir popamokinę veiklą. Visų klasių mokiniai per įvairių dalykų pamokas aiškinosi, domėjosi, diskutavo, kūrė Žemės tema. Tiek jos svarba, gėrybėmis, tiek tarša ir išsaugojimu. Vyresniųjų klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas rašė laiškus žemei, kūrė miniatiūras žemės ir gamtos tematika, komponavo įvairių teksto tipų kūrinius, juos iliustravo. Per gamtos, chemijos, fizikos, biologijos ir kt. dalykų pamokas mokiniai rinko informaciją duotaisiais klausimais, diskutavo, atliko eksperimentus, analizavo gamtos taršos, išsaugojimo, vartojimo klausimais.

Baigiamosios konferencijos metu mokyklos aktų salėje buvo pristatytas ne vienas darbas – integruoti tarpdalykiniai  projektai, tyrimai, pateiktos analizės ir kiti 6–8 klasių projektai, kuriuos pristatė mokiniai, vadovaujami savo mokytojų – „Oro taršos tyrimas pagal spyglių dulkėtumą“ ir „Mašinų išmetamo anglies monoksido tyrimas“ (7d kl., mokyt. V. Masilionytė), „Paviršinio vandens tyrimas“ (8b kl., mokyt. E. Aleliūnas), „Triukšmo intensyvumo tyrimas pagal pravažiuojančių sunkiųjų mašinų skaičių“ (7c kl., mokyt. V. Masilionytė,  Z. Vickuvienė), „Oro tarša“ ir „Šiltnamio efektas“ (8b kl., mokyt. D. Mitkienė), „Triukšmas ir sveikata“ (8a kl., mokyt. V. Masilionytė,  Z. Vickuvienė), „10 būdų, kaip išsaugoti Žemę“ (kl., mokyt. I. Subačienė), „Gamtos vaidmuo Senovės Romos istorijoje“ (7d kl., mokyt. J. Krasauskienė), „Astravo AE“ (7d kl., mokyt. A. Koncė), „Žodžio ir vaizdo dermė“ (5–7 kl., mokyt. R. Katilienė), „Gamtos dovanos“ (8a, 8b kl., mokyt. R. Jacevičiūtė, B. Vildžienė), „Metų laikai“ (6c, 6d kl., mokyt. R. Jacevičiūtė, B. Vildžienė, R. Rimkutė), „Muzikos garsų ir gamtos peizažų sąsaja M. K. Čiurlionio kūryboje“ (6c kl., mokyt. A. Mikolaitienė, D. Lukauskienė), „Kerpių testas“ (7d kl., mokyt. V. Masilionytė). Lietuvių k. mokytojas A. Putauskas su 5b kl. mokiniais susirinkusiesiems parodė kompoziciją „Žemė – žmonių planeta“. Konferenciją paįvairino tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas mokyt. R. Ragelienės.

Visą mėnesį trukusią projektinę veiklą Panevėžio Mykolo Karkos mokyklos bendruomenė užbaigė aktyviai dalyvaudama kasmetinėje akcijoje „Darom“. Juk ne tik projektais, skambiais žodžiais ir kūrybiškomis eilėmis gamtą, žemę ir aplinką mylim. Be galo svarbus ir kasdienis, paprastas suvokimas bei pademonstravimas, kad turime žemę saugoti, gerbti čia ir dabar, o dalyvavimas šioje akcijoje – vienas iš tos pozicijos įrodymų.

 

 

Lietuvių k. mokytoja R. Katilienė

Konferencijos akimirkos GALERIJOJE–2017 m. pavasaris–Žemės dienai

 

© 2016. Visos teisės saugomos