Gegužės 25 dieną per septintą pamoką pas 6d klasės mokinius į svečius atvyko Rožyno progimnazijos šeštokai ir mokytoja. Vyko netradicinė rusų kalbos pamoka „Mokykimės ir kartokime žaisdami“.

Susiskirstėme į grupeles, susipažinome, pildėme anketas, keitėmės adresais, skaitėme, kalbėjome, iš kortelių dėliojome raides, žodžius, sakinius, atsakinėjome į interaktyvios viktorinos klausimus, dainavome. Ši įvairi veikla padėjo mums pakartoti tai, ko išmokome per metus. O svarbiausia – padėjo susidraugauti. Pamokos pabaigoje paaiškėjo, kad kartu su mumis mokėsi ir Pagrandukas, žinomos pasakos veikėjas, ir kad jis švenčia savo gimtadienį. Rusiškai, lietuviškai ir angliškai sudainavome „Su gimimo diena!“. Pagranduko močiutė visus pavaišino saldainiais. Nutarėme, kad kitą kartą susitiksime, kai būsime septintokai. Tada dar daugiau mokėsime ir dar daugiau nuveiksime...

Dėkoju Rožyno progimnazijos mokytojai Laimutei Piluckytei ir jos mokiniams už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.

O dabar tegyvuoja atostogos J !!!

                                                                    Rusų kalbos mokytoja Rita Rimkutė

© 2016. Visos teisės saugomos