Šiuos mokslo metus baigė 726 mokiniai: 327 pradinukai, 399 5–10 klasių mokiniai.

Pradinės klasės: aukščiausiu įvertinimu mokėsi 76 (10 % visų mokinių), pagrindiniu – 212 (29 % visų mokinių), patenkinamu – 354 (49 % visų mokinių), nepatenkinamu – 85 (12 % visų mokinių) mokiniai.

100 % pažangumu baigė 2a, 3a, 3b, 3d, 4a, 4b, 4c, 5a, 6d, 7a, 8b klasės.

Pradinukų pažangumas – 95 %  , 5–10 klasių pažangumas – 82 %. Daugiausia aukščiausią įvertinimą turinčių mokinių yra 1e klasėje (9 mokiniai), 1c kl. (8 mokiniai), 3b kl. (7 mokiniai), 1d kl. (5 mokiniai), 5c kl. (5 mokiniai), 5d kl. (5 mokiniai). 10 mokinių, kurie mokslo metus baigė geriausiu vidurkiu: Deimantė Juknevičiūtė (5c), Gintaras Micevičius (8b), Augustė Šileikaitė (8a), Dorotėja Golubkovaitė (5c), Vasarė Jokubauskaitė (6d), Viltė Smaliorytė (6d), Samanta Zelenkovaitė (7c), Karolina Katinaitė (7d), Adas Putauskas (5d), Aistė Kazlauskaitė (7d).

Pagal vidurkius geriausios klasės: 5d (8,27), 5c (8,25), 7d (8,2), 6d (8,17), 5a (8,04), 5b (7,99). Bendras 5–10 klasių mokinių vidurkis birželio 16 d. – 6,85. Praėjusių mokslo metų vidurkis buvo 6,82.

Per mokslo metus viso praleistos 54669 pamokos, iš jų 29359 (54% visų praleistų pamokų) praleistos dėl ligos.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

2 klasė

Pagal surinktus taškus mokiniai suskirstyti į grupes remiantis testų rezultatų deciliais. Deciliai yra gaunami į dešimt lygių dalių padalijus eilę, kurią sudaro mokiniai, išdėstyti jų surintų taškų sumos didėjimo tvarka. Pirmąjam deciliui priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių mažiausiai taškų, dešimtąjam – dešimtadalis, surinkusių daugiausiai taškų.

1 grupė – 1 decilis, 2 grupė – 2–4 deciliai, 3 grupė – 5–10 deciliai.

Matematika

Mok. sk.

Proc.

Skaitymas

Mok. sk.

Proc.

1 grupė

7

11,5

1 grupė

9

14,5

2 grupė

24

39,3

2 grupė

26

41,9

3 grupė

30

49,2

3 grupė

27

43,5

 

Rašymas

(teksto kūrimas)

Mok. sk.

Proc.

Rašymas (kalbos sandaros pažinimas)

Mok. sk.

Proc.

1 grupė

8

13,3

1 grupė

14

22,6

2 grupė

12

20,0

2 grupė

24

38,7

3 grupė

40

66,7

3 grupė

24

38,7

4 klasė 

Matematika

Mok. sk.

Proc.

Skaitymas

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

1

1,7

Nepasiektas patenkinamas

6

10,3

Patenkinamas

14

23,7

Patenkinamas

16

27,6

Pagrindinis

34

57,6

Pagrindinis

19

32,8

Aukštesnysis

10

16,9

Aukštesnysis

17

29,3

 

Rašymas

Mok. sk

Proc.

Pasaulio pažinimas

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

3

5,1

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

Patenkinamas

13

22,0

Patenkinamas

13

21,3

Pagrindinis

25

42,4

Pagrindinis

30

49,2

Aukštesnysis

18

30,5

Aukštesnysis

18

29,5

6 klasė

 

Matematika

Skaitymas

Rašymas

 

Mok. sk

Proc.

Mok. sk.

Proc.

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

2

2,4

2

2,5

1

1,3

Patenkinamas

35

42,2

21

26,6

39

48,8

Pagrindinis

36

43,4

50

63,3

35

43,8

Aukštesnysis

10

12,0

6

7,6

5

6,3

 8 klasė

 

Matematika

Skaitymas

Rašymas

Mok. sk

Proc.

Mok. sk.

Proc.

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

7

9,3

11

14,7

4

5,5

Patenkinamas

38

50,7

25

33,3

28

38,4

Pagrindinis

23

30,7

30

40,0

35

47,9

Aukštesnysis

7

9,3

9

12,0

6

8,2

 

Gamtos mokslai

Socialiniai mokslai

 

Mok. sk

Proc.

Mok. sk.

Proc.

 

Nepasiektas patenkinamas

3

4,4

17

22,7

 

Patenkinamas

21

30,9

25

33,3

 

Pagrindinis

24

35,3

28

37,3

 

Aukštesnysis

20

29,4

5

6,7

 

  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

 Mokslo metus baigė 26 dešimtokai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 23.

 Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nepatenkinamai įvertinti 3 mokinai, tai sudaro 13 % laikiusių patikrinimą mokinių. Pažangumas 87 %. Vidurkis – 4,48. Geriausiai (įvertinimu 8) išlaikė Erika Juknaitė.

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nepatenkinamai įvertinti trys mokinai tai sudaro 13% laikiusių patikrinimą mokinių. Pažangumas 87 %. Vidurkis 4,39. Geriausiai (įvertinimu 9) išlaikė Erika Juknaitė.

Bendras vidurkis – 4,44, pažangumas – 87%.

 V. Aleliūnienė, direktoriaus pavaduotija ugdymui

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos