Pirmokai visus metus stropiai mokėsi skaityti, rašyti ir labai laukė dienos, kada galės savo pasiekimais pasidžiaugti kartu su tėveliais ir kitais šeimos nariais.

Atėjo lauktoji Abėcėlės šventė. Mokinukus pasveikino tetulė Abėcėlė. Vaikai deklamavo eilėraštukus apie raideles, dainavo daineles, šoko tautinius šokius. Kartu su tetule Abėcėle jie davė priesaiką stropiai mokytis, kultūringai elgtis, gerbti suaugusius ir tausoti mokyklos turtą. „Viso gero, abėcėle, mojam tau rankas iškėlę. Ačiū taria tau pirmokai, kad visas raides išmokei...“

Aurika Zimblytė-Blansjaar, 1c klasės mokytoja

© 2016. Visos teisės saugomos