Š. m. spalio 18 d. 1–4 klasių mokiniams buvo organizuota netradicinė ugdymo diena – Knygos diena. Veiklos pradžioje mokiniai savo klasėse, draugams ir mokytojams rengė pristatymus apie mėgstamiausias knygutes, poetus, rašytojus.

Vėliau visi susirinko į aktų salę, kur jų laukė susitikimas su vaikų rašytojų Tomu Dirgėla. Rašytojas pasakojo vaikams, koks jo kelias buvo iki rašytojo, ką mėgo veikti mokykloje, kokios buvo įdomiausios jo pamokos. Taip pat pristatė savo knygas bei surengė sapnų konkursą, kurio metu „ilgiausiai miegantis“ vaikas buvo išrinktas „sapnų karaliumi“. Buvo netgi surengta spaudos konferencija, kur rašytojas atsakinėjo į mokinių klausimus įvairiomis temomis.

Mokyklos bibliotekoje mokinių laukė bibliotekos vedėja Zita Januškevičienė, kuri buvo parengus medžiagos apie šį rašytoją, pristatė šio rašytojo mėgstamiausias vaikų knygas ir papasakojo trumpai jų turinį. Knygos diena buvo baigiama klasėse, kur vaikai kūrė įvairiausius pasakojimus, iliustracijas, eilėraščius apie mokyklą.

Ši diena labai naudinga buvo mokiniams, nes tik skaitydami, domėdamiesi knygomis vaikai taps dorais, nuoširdžiais ir gabiais Lietuvos piliečiais. 

Nomeda Kizlienė, mokytoja

© 2016. Visos teisės saugomos