Š. m. spalio 23 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko renginys mikrorajono darželių vaikams „Linksmosios estafetės“. Į renginį atvyko „Paparčio“, „Taikos“, „Riešutėlio“, „Rugelio“ ir „Žvaigždutės“ darželių vaikai. Iš viso dalyvavo apie 200 mažųjų sportininkų.

Renginio pradžioje visus mažuosius pasveikino pavaduotoja Ramutė Pagojienė, muzikos mokytoja Aldona Mikolaitienė su ketvirtų klasių mokiniais paruošė  ir pravedė nuotaikingą mankštą. Visi klausė nurodymų ir smagiai pajudėjo. Mokytojos Loreta Valainienė, Regina Rimšelienė, Asta Purkėnaitė-Jokubauskienė organizavo sportines estafetes. Mažieji sportininkai nešiojo lazdeles, lindo  pro lankus, dėliojo kamuoliukus, bandė lankais valdyti kamuolius. Renginio pabaigoje direktoriaus pavaduotoja Virginija Jeleniauskienė apdovanojo sportininkus garbės raštais, o ketvirtų klasių mokiniai įteikė po obuoliuką-medalį.

Su puikia nuotaika vaikučiai iškeliavo į darželius. 

                  3a klasės vyr. mokytoja N. Kizlienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos