Š. m. vasario 14 d. pradinių klasių mokiniams buvo surengtas šventinis minėjimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Renginys vyko aktų salėje, kurio pradžioje buvo sugiedota Tautiška giesmė, sveikinimo žodžius pasakė mokyklos direktorius A. Paberžis, renginio vedančioji direktoriaus pavaduotoja V. Jeleniauskienė.

Renginyje dalyvavo mokyklos mokiniai: šoko šokėjai, vadovaujami mokytojos R. Ragelienės, grojo ir dainavo moksleiviai, kuriuos koncertui paruošė muzikos mokytojos A. Mikolaitienė ir A. Bagdonienė. Renginio pabaigoje visi pradinių klasių mokiniai ir mokytojai sudainavo bendrą dainą „Žemėj Lietuvos“.

Mokyklos mokiniai ir mokytojai buvo nusiteikę šventiškai, pasipuošę tautiniais akcentais. Renginys pavyko puikiai ir ši netradicinė pamoka atnešė mokiniams dar daugiau pagarbos ir meilės savo kraštui bei vieni kitiems. 

3a klasės vyr. mokytoja N. Kizlienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos