Prieš pat Velykas 4d klasės mokiniai savo artimus žmones pakvietė į atvirą integruotą lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir muzikos pamoką, kuri vyko mokyklos aktų salėje.

Vaikai deklamavo eiles apie pavasarį, mėgdžiojo paukščius, buvo „virtę“ medžiais, vabzdžiais. „Girininkai“ priminė, kad reikia saugoti miškus ir jų gyventojus. 

Pamokoje skambėjo linksmos dainelės, jas keitė smagios dūdelių melodijos – to vaikus išmokė muzikos mokytoja Aldona Bagdonienė. 

Svečiai minė mįsles, atliko užduotis, nuoširdžiai šypsojosi ir negailėjo katučių. 

Gera pabūti su artimais žmonėmis!

                           Mokytoja Regina Rimšelienė

© 2016. Visos teisės saugomos