Spalio 16 d. Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje įvyko konferencija „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“. Jos dalyvius, miesto švietimo pagalbos specialistus ir pradinių klasių mokytojus, pasveikino mokyklos direktorius A. Paberžis, Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė A. Gabrėnienė, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė D. Balčiūnienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pagojienė pristatė mokyklos ugdymo proceso ypatumus ir išskirtinumą, supažindino su mokyklos Vaiko gerovės komisijos vykdomu ir  Europos Komisijos remiamu „Erasmus+“ KA1 projektu „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“.

Konferencijos metu D. Balčiūnienė kalbėjo apie optimalių ugdymo(si) sąlygų sudarymo įtaką vaiko asmenybės raidai. Mokyklos socialinė pedagogė S. Mackevičienė, psichologė K. Tarutienė ir specialioji pedagogė A. Šimkevičienė pristatė „Erasmus+“ KA1 projekto kursų Portugalijoje medžiagą. Apie kito mobilumo Jungtinėje Karalystėje patirtį ir ugdymosi proceso ypatumus pasakojo jo dalyvės I. Subačienė ir I. Daujotaitienė. Apie kursų Azoruose (Portugalija) patirtį, t. y. apie ugdymo aplinkas ir metodus kalbėjo pedagogės B. Gilienė,  E. Čepulienė ir R. Pagojienė. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė L. Švarlienė įdomiai pasakojo apie savo darbo ypatumus ir iššūkius.

Konferencijos dalyviai apžiūrėjo pradinių klasių ir specialistų kabinetus. Susidomėję klausėme Jaunimo mokyklos specialiosios pedagogės pasisakymą apie fotografijos panaudojimo galimybes mokykloje. Savo įžvalgomis pasidalino mokinio mama R. Stundžienė.

Pradinių klasių mokytoja M. Vaicekauskienė pateikė išsamią medžiagą apie vaikų netinkamo elgesio korekciją. Savo sėkmės istorija pasidalijo pradinių klasių mokytoja A. Domarkienė. Pradinių klasių mokytoja M. Medeckienė klausytojams pristatė pačios parengtą metodinę priemonę, skirtą mokinių pažangai ir elgesiui fiksuoti.

B. Gilienė, specialioji pedagogė

© 2016. Visos teisės saugomos