Spalio 20 dieną 3c klasės mokiniai vyko į Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteką, kur dalyvavo edukacinėje pažintinėje veikloje „Informacijos šaltiniai“.

Pirmiausia bibliotekos darbuotoja mokinukus supažindino su bibliotekos vidaus taisyklėmis. Vaikai sužinojo, kaip galima tapti bibliotekos skaitytojais, kaip knygos išduodamos į namus, o perskaičius grąžinamos. Bibliotekininkė papasakojo apie knygų spausdinimą ir kodėl reikia saugoti knygas. Vaikščiodami po bibliotekos erdves, mokiniai domėjosi, ką galima veikti šiuolaikinėje bibliotekoje, taip pat aplankė įvairias bibliotekoje veikiančias parodas, trumpai susipažino su bibliotekos istorija ir pastato architektūra, čia sukauptais turtais: knygomis ir rankraščiais.

Edukacinės programos „Knygnešio kelias“ metu, mokiniai susipažino su XIX a. pabaigos lietuviškos spaudos draudimo laikmečiu, su unikaliu reiškiniu lietuvių tautos istorijoje – knygnešyste. Užsiėmimo metu buvo pristatomi žymiausi Aukštaitijos krašto knygnešiai, jų gabenti uždrausti lietuviški leidiniai, spausdinti Mažojoje Lietuvoje. Smalsu buvo sužinoti apie Panevėžio krašte veikusią slaptą Garšvių knygnešių draugiją. Pasakojimas virto gyva diskusija, į kurią įsiliejo ir patys mokiniai, užduodami savo klausimus.

Edukacinės programos „Senosios knygos ir rankraščiai bibliotekoje“ metu mokiniai susipažino su seniausiomis knygomis ir rankraščiais, saugomais bibliotekos archyve, galėjo prisiliesti prie seniausios bibliotekoje saugomos knygos – 1713 metų K. Sirvydo trikalbio žodyno, pamatyti spaudos draudimo laikų lietuviškų knygų ir laikraščių, sužinojo, kokios knygos ir kodėl bibliotekoje turi išskirtinę vertę.

Atsisveikinome su bibliotekos darbuotojomis dėkodami už šiltą priėmimą ir pžadėjome apsilankyti dar ir dar... juk visada smalsu praverti knygų lobių spintą.

Asta Jatužienė, 3c klasės mokytoja

© 2016. Visos teisės saugomos