Vienoje populiarioje lietuviškoje dainoje skamba tokie žodžiai apie draugą:

   Reikia draugą turėti,

   Būtinai reik turėti

   Nors vienintelį draugą,

   Kad galėtum tikėti,

          Kad galėtum mylėti,

Kad galėtum išsaugoti,

Kad galėtum ištarti:

- Tu man vis dėlto draugas.

Daugybė posmų, posakių, dainų, sentencijų sukurta apie draugystę ir tai parodo, kokią reikšmingą vietą užima draugystė ar geras draugas. Kiekvienas vis ieškome žmogaus, su kuriuo gyventume tais pačiais rūpesčiais, nerimu, ilgesiu, džiaugsmu ir kuris, reikalui esant, būtų kartu, vis pasiruošęs sutikti, išklausyti, suprasti... Kokia svarbi mūsų gyvenime draugystė savo piešiniais parodė ir Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos bei Panevėžio pradinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Abiejų mokyklų vaikai dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansuojamų neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos „Žengiu teisingu keliu“ ir Panevėžio pradinės mokyklos „Galiu būti kitoks II“ bendroje veikloje – virtualioje piešinių parodoje „Tu man vis dėlto draugas“. Mūsų pirmieji gyvenimo draugai – mama ir tėtis, močiutė ir senelis, sesutės ir broliukai, mylimi augintiniai ar net gi fantazijos sukurti draugai. Augdami dažnai išgirstame posakį, kad geriausias draugas – tarsi knyga. Gyvenime sutinkame draugų būrius, su kuriais džiaugiamės gyvenimu per sportą, dainą, šokius ir t. t. Ir visa tai yra teisinga, ir visi minėtieji pavyzdžiai pilna žodžio prasme yra ir gali būti mūsų draugai.

„Draugystė – ir nelaukta dovana, ir mūsų darbo vaisius. Tikras draugas, ˂...˃ atėjęs į mūsų gyvenimą, jį praturtins kaip niekas kitas pasaulyje, jeigu ir mes sieksime savo draugo gyvenimą praturtinti. Jo gal kartais ieškosime visą gyvenimą, bet sutikę ir atradę tikrą draugą ir jį savo žodžiais, darbais ar jausmais apkabinę – pajusime gyvenimo pilnatvę“ (I. Bublienė).

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi užmezgę draugystę su Panevėžio pradine mokykla. Tikimės, kad ji truks ilgai ir draugystę vainikuos dar daug gražių bendrų darbų.

Socialinė pedagogė Jolanta Matiukė

Virtuali paroda (spausti)

 

© 2016. Visos teisės saugomos