2017 m.

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos antrų, ketvirtų, šeštų  ir aštuntų klasių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo, darbų vertinimo, rezultatų suvedimo  ir panaudojimo tvarka.

2017 m. pavasarį mūsų mokyklos  2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Pateikiami apibendrinti mūsų mokyklos Standartizuotų testų rezultatai. 

2 klasės 4 klasės 6 klasės  8 klasės

Informacija tėvams / globėjams apie NMPP rezultatų ataskaitą: 2 kl., 4 kl., 6 kl., 8 kl.

 

2016 m.

2016 m. pavasarį mūsų mokyklos dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Standartizuotus testus atliko 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai. Pateikiami apibendrinti mūsų mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai.

2 klasės 4 klasės 6 klasės  8 klasės

Informaciją pateikė dir. pavad. V. Aleliūnienė

 

© 2016. Visos teisės saugomos