Projekto pavadinimas 

Vykdymo laikas 

Koordinatorius 

Dalyviai

Pastabos

Erasmus+ projektas ,,Roads to history“ Nr.2021-1-LT01-KA122-SCH-000014825

2021.09.01–

202.03.01

E.Čepulienė

7-10 kl. mokiniai

32109,00 eurų

Erasmus+ projektas  „Žingsnis po žingsnio“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078763

2022.06.01 – 

2023-11-30

R.Pagojienė

14 pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų

22794,00 eurų

Respublikinis ateitininkų projektas ,,Tapti tuo, kuo esame pašaukti“

2022.11.15–

2023.05.15

D.Kubilienė

5-8 klasių mokiniai,

J.Matiukė, I.Jasiūnienė,

M.Vaicekauskienė

550 eurų

Tęstinis neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Žengiu teisingu keliu“

2022.04.01–

2022.12.31

J. Matiukė

K.Tarutienė

V.Jeleniauskienė

1-10 kl. mokiniai

Įvykdyta, 700 eurų ,  

pateikta nauja paraiška

miesto Savivaldybei

Tarptautinis PUG ir 1-4 klasių mokinių virtualus projektas ,,Mano spalvoti žodžiai“

2023.02.01–2023.04.03

J. Plesnevičienė

 

1a, 4a klasių mokiniai, juos ruošia I.Daujotaitienė, M.Medeckienė, A.Domarkienė

Garso įrašai, piešiniai bus paskelbti Facebook platformoje, uždaroje grupėje ,,Mano spalvoti žodžiai“

Tarptautinis eTWINNING projektas "Pats1

- patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau".

2023.01.01–2023.12.31

Vadovė:

J. Plesnevičienė

Kordinatoriai:

A.Šimkevičienė

I. Daujotaitienė

E. Čepulienė

1-10 klasių mokiniai, 21 pedagogas ir pagalbos mokiniui specialistas

M-klos facebooke, www.karkosm.lt

Shool-education.ec.europa.eu

Tarptautinis projektas "Draugystės pynė. Skaičių pasaulyje".

2023.02.01–2023.04.03

M. Medeckienė

1a, 1b, 4a klasių mokiniai, juos ruošia

J. Plesnevičienė,

 A.  Šimkevičienė,

 Ž.  Juozapaitienė,

A.  Domarkienė,

 I.  Daujotaitienė 

Kūrybinių darbų paroda Klaipėdos švietimo įstaigose.

Pradinio ugdymo mokinių tarptautinis projektas ,,Kartu paskaitykim knygelę“

2023.01.01-2023.01.20

M.Medeckienė

1a, 3b, 4a klasių mokiniai, juos ruošia I.Daujotaitienė, J.Plesnevičienė,

Koliažai Facebook platformoje, uždaroje grupėje ,,Kartu paskaitykim knygelę“

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos