„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) (nuoroda)

„Žengiu teisingu keliu“

„Erasmus+“ KA1 „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“ (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046799)

„Būkime drąsūs meile gyventi“

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)

„Per knygą – į gamtą“

 

2017–2018 m. m. PROJEKTAI

2016–2017 m. m. PROJEKTAI

© 2016. Visos teisės saugomos