Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla vykdo Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinę programą „Savu keliu“.

Programa „Savu keliu“ įgyvendinama valstybės projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) lėšomis. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenę mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Programa siekiama ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų; gebantį atsispirti neigiamiems gyvenimo reiškiniams.

Programos lankstinukas (skaityti)

© 2016. Visos teisės saugomos