„Kompiuteriukų ralis 2020“ (nuoroda)

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001). Programa „Savu keliu“ (nuoroda)

 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) (nuoroda)

„Žengiu teisingu keliu“

 „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)

„Per knygą – į gamtą“

2018–2019 m. m. PROJEKTAI 

2017–2018 m. m. PROJEKTAI

2016–2017 m. m. PROJEKTAI

© 2016. Visos teisės saugomos