Mokykla laimėjo Europos Komisijos finansuojamą Erasmus+ Ka1 projekto „Mokomės kartu“  Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000133085 finansavimą. Projekte inicijuojamomis iniciatyvomis siekiama tobulinti ugdymo proceso organizavimą, stiprinti pedagogų kompetencijas, gerinti mokyklos ryšius su partneriais užsienyje. 

 Išskiriami trys tikslai: stiprinti mokyklos pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinti pedagogų kompetencijas įgyvendinant įtrauktį; gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukimą į mokymosi motyvaciją skatinančias veiklas; siekti aktyvesnio dalyvavimo tarptautinio bendradarbiavimo veiklose. Įgyvendinant projektą, pedagogai planuoja  vykti į   darbo stebėjimo vizitus Graikijoje  ir Suomijoje bei kelti kvalifikaciją  kursuose Prancūzijoje, Italijoje ir Portugalijoje.  

Projekto koordinatorė Ramutė Pagojienė

 

Svetainėje lankosi 22 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos