Būsimųjų pirmokų mokytojos (2023–2024 m. m.)  

 

Esu Aušra Domarkienė, logopedinės klasės mokytoja. Mokytoja dirbu 33 metus. Turiu pradinių klasių mokytojo metodininko, vyresniojo logopedo ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją. Kadangi su vaikais praleidžiu pusę dienos, mokiniams tampu ne tik mokytoja, bet ir gera drauge. Ugdymo procesą paįvairinu edukacinėmis programomis, išvykomis, ekskursijomis. Logopedinė klasė skirta mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Šiems vaikams Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tai vaikai, kuriems reikalinga sustiprinta ir intensyvi logopedinė pagalba. Logopedinėje klasėje sudarytos puikios sąlygos ugdyti mokinių kalbą, įveikti tarties ir kalbos sutrikimus.Klasėje mokosi iki 12 mokinių. Nedidelis mokinių skaičius leidžia pastebėti, išgirsti ir išklausyti kiekvieną mokinį ir suteikti jam reikalingą pagalbą. Ugdydama mokinius, stengiuosi atsižvelgti į kiekvieno vaiko galimybes, ieškau jiems patogiausių ir efektyviausių būdų bei metodų, kad mokiniai kuo geriau suprastų ir įsimintų mokymosi medžiagą. Taikau netradicinius mokymosi metodus, naudoju informacines technologijas. Didelį dėmesį skiriu bendravimui ir bendradarbiavimui, nes, dirbant kartu, lengviau pasiekti bendrą tikslą. Tai pavyksta dirbant komandoje. Vaikai gauna visapusišką, kompleksinę pagalbą, puikiai įsilieja į klasės, mokyklos gyvenimą ir yra tikri mokyklos bendruomenės nariai.

 

 

 

Esu Asta Purkėnaitė - Jokubauskienė. Pradinių klasių mokytoja dirbu jau dvidešimt ketverius metus. Esu baigusi pradinio ugdymo pedagogiką su dailės specializacija, todėl man labai svarbi kūryba tiek gyvenime, tiek ugdymo procese. Manau, kad per meną galima pažinti vaiko charakterį, būdo bruožus, savybes, kurios neatsiskleidžia kitose srityse. Kartu su mokiniais aktyviai dalyvauju įvairiuose renginiuose, konkursuose, parodose. Tai mokykloje vykstančios kalendorinės, sporto ir kitos šventės, įvairūs piešinių konkursai, skaitymo projektai, kūrybos parodos. Ne kartą mano mokiniai tapo ir tarptautinių piešinių konkursų nugalėtojais. Tačiau esu įsitikinusi, kad pats svarbiausias mokytojo uždavinys – padėti surasti vaikui savo kelią, atskleisti jo gabumus, talentus ir gebėjimus, kurie bus reikalingi tolesniame gyvenime ir moksle.

 

 

 

 

 

Mokytoja Rita Kepenienė. Esu mokytoja, kuriai bendravimas su mokiniais – abipusė pagarba, supratimas ir pasitikėjimas vienų kitais. Ugdymo rezultatų siekiu orientuodama mokinius į bendrąsias žmogiškąsias vertybes: puoselėju norą mokytis, skatinu savarankiškumą. Stengiuosi, kad kiekvienas pajaustų mokymosi sėkmę ir džiaugsmą!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytoja Žydrūnė Lukošūtė. Manau, kad mokytojo darbas atsakingas, bet tuo pačiu ir įdomus. Pamokose siekiu, kad mokinys ne tik kauptų žinias, bet ir mokėtų jas taikyti praktiškai, kritiškai mąstyti. Stengiuosi kuo geriau pažinti mokinius ir darbą pamokoje organizuoti atsižvelgdama į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius. Manau, kad svarbiausia dirbant su mokiniais- abipusė pagarba, supratimas ir pasitikėjimas vienų kitais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** *** ***

 

 

 

Priėmimas į 1-ąsias klases (skaityti)

*** *** *** 

 

Atmintinė būsimųjų pirmokų tėvams (skaityti)

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos