Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla laimėjo finansavimą ir nuo šių metų birželio 1 dienos iki 2023 metų lapkričio 30 dienos įgyvendina Erasmus+(Ka1) projektą „Žingsnis po žingsnio“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078763. Atsižvelgiant į prieš tai vykdytų Erasmus + projektų patirtį ir mokyklos veiklos strategiją, iškilo poreikis tobulinti mokytojų gebėjimą bendrauti anglų kalba. Kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvaus 12 pedagogų, kurie aktyviai dalyvavo anglų kalbos kursuose mokykloje (80 val.). Jie tobulins anglų kalbos įgūdžius Maltoje ir Airijoje. Užsienio kalbos kursai nukreipti į imlią ir produktyvią įgūdžių praktiką, akcentuojant kalbėjimo ir klausymo įgūdžių ugdymą, gebėjimą veiksmingai ir lanksčiai bendrauti užsienio kalba realiame pasaulyje. Projekto tikslai: 1. Tobulinti mokytojų komunikavimo užsienio kalba kompetencijas. 2. Išplėsti Europinio bendradarbiavimo galimybes, ieškant partnerių projektinių veiklų įgyvendinimui. Rezultatai: - Projekto dalyviai įgis reikalingų, naujų komunikavimo kompetencijų užsienio kalba, gerins skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo įgūdžius. Tobulins komandinio darbo, tarpasmeninių santykių, tarpkultūrinės įvairovės įgūdžius. - Kursų metu pagilintas užsienio kalbos vartojimas leis dalytis patirtimi su kolegomis ir mokiniais, ugdys jų atvirumą Europos kultūrų savitumui ir įvairovei, išsaugant pilietinę, tautinę savimonę. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

                                                                                                                                                                       Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Pagojienė

 

Svetainėje lankosi 33 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos