Minint 25-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines, kviečiame visas Lietuvos švietimo institucijas dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“. 

Iniciatyvos tikslai:

o     masiškai, patraukliai ir žaismingai paminėti vieną svarbiausių mūsų valstybės istorinių datų;

o    skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija;

o    prisiminti kokiomis sąlygomis ir kaip buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė 1990 metais, kaip ji buvo ginama, siekiama jos įtvirtinimo, sustiprinimo ir tarptautinio pripažinimo;

o    paskatinti jaunimą pamąstyti ir padiskutuoti,  ką reiškia laisvė ir demokratija;

o    paskatinti supratimą, kad laisvė nėra duotybė – už ją reikia kovoti ir aukotis, ja reikia rūpintis, ją puoselėti ir dėl jos dirbti kiekvieną dieną;  

o    stiprinti pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.

Susidomėjusius šia iniciatyva kviečiame kovo 10 dieną 10–12 val. (klasės auklėtojo suderintu laiku) sustoti vienas šalia kito ir sudaryti „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“ bei kartu pasidžiaugti valstybės švente.Jūsų sukurtą  „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“ įamžinsime fotoaparatu, pasidalinsime nuotraukomis mokyklos svetainėje ir Facebook paskyroje, įdomiausias nusiųsime iniciatyvos organizatoriams.

Rekomendacijos dalyviams:

–        apsirengti Lietuvos valstybinės vėliavos spalvomis – geltona, žalia, raudona;

–        renginio išvakarėse ar prieš renginį skirti laiko pokalbiui ir diskusijai, kuo svarbi Kovo 11-oji, kaip tai supranta jaunimas;

–        „GYVĄJĮ TAUTOS ŽIEDĄ“  gali formuoti įvairus dalyvių skaičius: draugų grupė, klasė, kelios klasės;

–        pasirinkti žiedo (ar kelių žiedų kompozicijos) formą bei dydį ir kūrybiškai varijuojant Lietuvos vėliavos spalvomis suformuoti kompoziciją iš skirtingų spalvų darbužiais apsirengusių dalyvių;

–        iš anksto aptarti ir išsirinkti erdvę, kurioje kursite kompoziciją; parepetuoti;

–        kartu sugiedoti Lietuvos himną ar tiesiog  skanduoti prasmingą šūkį.

Nacionalinę pilietiškumo iniciatyvą siūlo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-darželiu.

Tegul visa Lietuva pražysta „GYVAIS TAUTOS ŽIEDAIS“!!!

Iniciatyvos idėjos autorių nuotraukos (Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis):

 

 

Svetainėje lankosi 28 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos