Ateitininkų Federacija 2015 m. paskelbė Lietuvoje ateitininkų idėjų mugę. Panevėžio krašte laimėjo 4 kuopų pasiūlyti projektai. Tarp jų ir mūsų, Dievo Tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos projektas „Giliau kasi – daugiau rasi“. Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos pagal 5 ateitininkų principus.

Projektą baigėme kovo 19 dieną ateitininkų Įžodžio švente, kurioje dalyvavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kunigas Algirdas Dauknys, kuopos globėjas kunigas Rimantas Kaunietis, Panevėžio krašto ateitininkų kuopų nariai ir jų globėjos. Projektą finansavo IMMACULATA fondas (Vargdienių seserų fondas).

Projekto „Giliau kasi – daugiau rasi“ tikslas buvo atpažinti ir tobulinti iššūkių sprendimo kelius bei būdus, ugdant moksleivio ateitininko pasaulėžiūrą.

Paskutinė projekto diena buvo Įžodžio stojant į jaunučius ateitininkus ir moksleivius ateitininkus šventė. Dalyvavo 70 ateitininkų iš Panevėžio krašto kuopų. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, tada visos kuopos keliavo į Mykolo Karkos pagrindinę mokyklą valgyti pietų. Papietavę rinkosi į mokyklos aktų salę. Iškilmingas renginys prasidėjo mokyklos choro daina apie Tėvynę. Sveikinimo žodį naujiesiems ateitininkams tarė vyskupas emeritas J. Kauneckas, kunigas, nuo seno  mylintis ateitininkus,  A. Dauknys, Panevėžio krašto pirmininkė I. Bikulčienė,  Ateitininkų Federacijos projektų vadovė Agnė Markauskaitė. Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos dvasios tėvas Rimantas Kaunietis ne tik skaitė paskaitą „Gailestingas kaip Tėvas“, bet ir diskutavo su jaunaisiais ateitininkais apie jubiliejaus, meilės artimui  prasmę. Mūsų kuopos davsios tėvas išaiškino, kad kiekvienam žmogui, įžengusiam pro Gailestingumo duris, teikiami visuotiniai atlaidai, jei jis atlieka išpažintį ir priima Komuniją. Tokios durys yra ir Panevėžio Katedroje.

Po paskaitos  moksleiviai pagal kortelių spalvą susiskirstė į 5 grupeles ir skirtinguose kabinetuose atliko refleksiją. Prie medinės kaladėlės priklijavo Gailestingumo metų logotipo ženklą ir iš virvučių nusipynė apyrankę – rožantėlį. Po savarankiškos veiklos vėl visi susirinko į aktų salę – čia kiekviena krašto kuopa pristatė savo namų darbus:  žaidimus, šokius ir kt. Taip moksleiviai linksmino vieni kitus. Atsisveikindami visi žaidė žaidimą „Angelas“ – rašė palinkėjimus ant angelo sparnų, pritvirtintų prie ateitininkų nugarų.

                 Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų globėja D. Kubilienė

Visos projekto akimirkos GALERIJOJE–2016 m. žiema–Projektas „Giliau kasi –daugiau rasi“

 

 

Svetainėje lankosi 46 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos