Šaltą sausio 21-osios popietę grupė projekto „Giliau kasi – daugiau rasi“ dalyvių, pasikvietę ir jaunųjų misionierių būrelį, nukeliavo į Panevėžio kraštotyros muziejų, į edukacinę programą „Lietuvybės terapija“.

Vienas iš ateitininkų principų yra tautiškumas, kuris reiškia, kad ateitininkas turi būti geru lietuviu. Jis turi ne tik mylėti Lietuvą, bet kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos. Šio principo skatinama pasirinkau būtent šią programą.

Moksleiviai įdėmiai klausėsi programos vedėjos pasakojimo, kaip uždraudus lietuvišką spaudą  atsirado  knygnešiai. Mokiniai sužinojo apie knygnešių asmenybes,  jų darbo sąlygas, vaisius ir svarbą mūsų tautai. Patys tapo daraktorinės mokyklos mokiniais: „slebizavojo“ iš Kajetono Nezabitausko elementoriaus ,,Naujas mokslas skaitymo dėl mažų  vaikų  Žemaičių  ir Lietuvos“ bei  senovinių maldaknygių. „Slebizavojo“, nes sunku buvo perskaityti nematytus žodžius, kurie buvo parašyti 1842 metais. Programos  vedėja pasakojo, kad mokykla, kurioje dabar mes esame vadinasi  daraktorinė, tai slapta pogrindinė mokykla kaime ar kokioje nors ūkininko sodyboje. Vaikus lietuvių kalbos mokė  išsilavinęs tautietis, vadinamas daraktoriumi. Tai buvo vienas iš lietuvių tautos būdų pasipriešinti carinės Rusijos vykdytai  nutautinimo, rusinimo politikai. Vaikai buvo taip įsigilinę į skaitymą, kad kai kažkas pradėjo belstis į langą, daugelis net krūptelėjo. Ką ten daugelis – aš pati krūptelėjau. Šviesa užgeso ir į kambarį įėjo rusų žandaras, kuris klausinėjo, ar tik ne lietuviškas knygas čia žiūrinėjate ir skaitote, net pistoletu grasino, kad jei dar ras – bus blogai. Kalbėjo rusiškai, ir  iš balso griežtumo supratome, kad jis piktas. Žandarui išėjus, vadovė mokė moksleivius rašyti plunksna. Sunku pirmą kartą dailiai parašyti neįprastu rašikliu. Teko išbandyti ir to meto bausmes mokykloje – paklūpėti ant žirnių.

Gerai nusiteikę išėjome iš pirmo skyriaus ir lauke vėl atsidūrėme savame pasaulyje. Tačiau brandesni – daugiau sužinoję ir išmokę.  

                                                                        Tikybos mokytoja Dalia Kubilienė

 

Projekto akimirkos GALERIJOJE–2016 m. žiema

Svetainėje lankosi 31 svečias ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos