Sausio 9 dieną Panevėžio krašto ateitininkų kuopos susirinko į Jono ir Aldonos Čingų įsteigto fondo apdovanojimus. Panevėžio krašte yra 11 ateitininkų kuopų, bet apdovanojimai buvo skirti septynioms aktyviausioms  kuopoms. Į laimingųjų skaičių pateko ir mūsų mokykloje veikianti Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopa.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Marijonų koplyčioje. Šv. Mišias už geradarius ir ateitininkus  aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių Panevėžio vyskupijos Sielovados centre vyko moksleivių, studentų ateitininkų ir kuopų apdovanojimai. Net penki mūsų kuopos nariai – vyresniųjų klasių mokiniai, dabar besimokantys įvairiose miesto gimnazijose – gavo vienkartines stipendijas už aktyvią veiklą krašte ir respublikoje. Mūsų mokykloje veikianti kuopa ir jos globėja tikybos mokytoja Dalia Kubilienė taip pat gavo padėkos raštą ir piniginę premiją.

Kai visi apdovanojimai buvo išdalinti, dalyvių laukė vaišių stalas ir labai labai didelis bei skanus Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkės Irenos Bikulčienės iškeptas tortas. Mūsų kuopa išdalino pakvietimus į kitą bendrą renginį – Įžodžio šventę, kuri vyks mūsų mokykloje kovo 19 dieną. Moksleiviai ir studentai ilgai vakarojo, nes seniai buvo nesimatę, tad, kol išsidalino įspūdžiais, atėjo ir vakaras. Išlydėję  svečius iš Pandėlio ir Kupiškio, skirstėmės ir patys.                        

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

 

Svetainėje lankosi 42 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos