Mokyklos logopedas:

o    Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.

o    Veda logopedines pratybas.

o    Rengia kalbos ugdymo individualias, pogrupines ir grupines programas.

o    Konsultuoja tėvus ir mokytojus specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.

o    Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

o    Ruošia mokinių dokumentus Pedagoginei psichologinei tarnybai.

o    Ruošia metodinę medžiagą mokiniams, tėvams ir mokytojams.

o    Tvarko mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dokumentaciją.

 

Mokykloje dirba 10 logopedų.

© 2016. Visos teisės saugomos