Soc. pedagogė JOLANTA MATIUKĖ, 56 kab.,   tel. 8 655 12983

Soc. pedagogė SONATA MACKEVIČIENĖ, 31 kab. , tel. 8 655 12482

DARBO LAIKAS   2022–2023 m. m.

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00–15.30 val.

11.30–12.00 val.

Antradienis

8.00–15.30 val.

11.30–12.00 val.

Trečiadienis

8.00–15.30 val.

11.30–12.00 val.

Ketvirtadienis

8.00–15.30 val.

11.30–12.00 val.

Penktadienis

8.00–15.30 val.

11.30–12.00 val.

 

Pagalbos teikimo uždaviniai:

  • padėti mokiniams adaptuotis mokykloje;
  • ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
  • tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
  • padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius ir (arba) ugdymo(si) procese nedalyvaujančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Pagalbos teikimo būdai:

  • konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
  • tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;
  • prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
  • tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;
  • pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

 Pagalba vaikams (skaityti)

© 2016. Visos teisės saugomos