DARBO LAIKAS 2017–2018 m. m.

57 kabinetas (III a.)

Savaitės dienos

Darbo laikas

Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Nekontaktinės

valandos*

Pirmadienis

7.40–11.40

12.10–16.20

9.40–11.40

12.10–14.20

11.40–12.10

7.40–9.40

14.20–16.20

Antradienis

7.40–11.40

12.10–16.10

9.40–11.40

12.10–14.10

11.40–12.10

7.40–9.40

14.10–16.10

Trečiadienis

7.40–11.40

12.10–16.10

9.40–11.40

12.10–14.10

11.40–12.10

7.40–9.40

14.10–16.10

Ketvirtadienis

7.40–11.40

12.10–14.00

14.45–16.45

9.40–11.40

12.10–14.00

11.40–12.10

7.40–9.40

14.45–16.45

Penktadienis

7.40–11.40

12.10–16.10

9.40–11.40

12.10–14.10

11.40–12.10

7.40–9.40

14.10–16.10

 *- Nekontaktinės valandos – darbo laikas, kuris yra skirtas konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už švietimo įstaigos ribų.

 

 Psichologo teikiamos paslaugos:        

o    Tėvų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

o    Kartu su klasių vadovais analizuoja ir sprendžia mokyklinės adaptacijos, drausmės, klasės atmosferos, sutelktumo, vaikų santykių problemas.

o    Darbas su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, mokymosi negalių, elgesio, emocinių, bendravimo problemų.

o    Darbas su vaikais ir jų tėvais sprendžiant priklausomybių problemas.

o    Bendradarbiauja su kitais specialistais sprendžiant vaikų lankomumo ir elgesio korekcijos problemas.

o    Esant poreikiui rengia bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

o    Organizuoja ir vykdo tyrimus aktualiausioms problemoms spręsti.

 

 Pagalba vaikams

© 2016. Visos teisės saugomos