2019–2020 m. m.

47a kabinetas (II a.)

Psichologo konsultacijos nuotoliniu būdu:

Nuo kovo 16 dienos paskelbus Lietuvoje karantiną, kovojant su koronaviruso plitimu, kyla visiems tėvams / globėjams, vaikams daug nerimo, klausimų ir iššūkių. Pagrindinis visų mūsų tikslas yra pasirūpinti savo, šeimos, artimųjų bei visos bendruomenės psichologine bei fizine sveikata ir išsaugoti ją. Turime visi kartu priimti naujus iššūkius bei prisitaikyti prie naujų darbo formų ir būdų, ieškoti naujų darbo metodų, bendravimo ir kontaktavimo galimybių. Kartu mes galime tai padaryti.

Įsigaliojus „Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašui“, informuoju, kad dirbsiu nuotoliniu būdu. Komunikavimui su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokiniais ir mokinių tėvais naudosiu visiems lengvai pasiekiamas ir prieinamas priemones – telefono ryšį, elektroninį dienyną EDUKA, el. paštą, internetines komunikavimo programas (Facebook, Messenger, Zoom ir kt.).

Su manimi susisiekti galite:

Ø telefonu, tel. nr.: 865512451;

Ø pranešimais per elektroninį dienyną EDUKA.

 
Lauksiu Jūsų skambučių ir žinučių:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 13.30 val.;
penktadieniais nuo 8.00 iki 13.00 val.

 

  Psichologo teikiamos paslaugos:        

o    Tėvų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

o    Kartu su klasių vadovais analizuoja ir sprendžia mokyklinės adaptacijos, drausmės, klasės atmosferos, sutelktumo, vaikų santykių problemas.

o    Darbas su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, mokymosi negalių, elgesio, emocinių, bendravimo problemų.

o    Darbas su vaikais ir jų tėvais sprendžiant priklausomybių problemas.

o    Bendradarbiauja su kitais specialistais sprendžiant vaikų lankomumo ir elgesio korekcijos problemas.

o    Esant poreikiui rengia bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

o    Organizuoja ir vykdo tyrimus aktualiausioms problemoms spręsti.

 

 Pagalba vaikams

© 2016. Visos teisės saugomos